…mert már a t.köm kivan, hogymég mindighideg van…

Bárakármelyik Rendőrkapitányság

Tisztelt Nyomozó hatóság!

Alulírott Én, Saját magam, Magyarországi lakos, a törvényes határidőn belül Sándor, József és Benedek tettesek által elkövetett, álláspontom szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 318. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő nagyobb kárt okozó csoportos csalás bűntettének elkövetése miatt

f e l j e l e n t é s t

teszek, kérve az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonását.

Feljelentésem indokaként előadom, hogy az elkövetőket már jópár éve ismerem, de közelebbi kapcsolatban velük akkor kerültem, mikor nemtudomhányévesen megtanultam olvasni, és láttam a naptárban a nevüket kiírva különféle márciusi időpontokban.

Pár év elteltével – ígéretükhöz híven – jogot formáltam a március elejére általuk említett melegebb időjárási körülményekre.

Eztán több éven keresztül többszöri, tanúk előtt történt megbeszélés eredményeként az elkövetőkkel – szóbeli - előszerződést kötöttem még a februári hónapok közepe tájékán, amely szerződés 1. pontja az időjárás kedvezőbb (azaz melegebbre) való változtatását ígérték, legkésőbb március 18, 19, vagy 21 napjára vonatkozóan.

Elképzelhető a megdöbbenésem, amikor szinte minden évben, március 18. napján az elkövetők jogi képviselője arról tájékoztatott, hogy az általam kötött szerződés semmis, mert az időjárást az előzőekben említett három személy nem tudja megfelelően befolyásolni. A levél tartalmazza ugyan azt is, hogy nevezettek mindezt nagyon, de nagyon sajnálják - erre azonban a szemmel láthatólag a legcsekélyebb hajlandóságot sem mutatják sem az elkövetők, sem pedig az állítólagos képviseleti jogosultsággal bíró jogi képviselőjük.

Az előszerződés szerint nevezett Sándor, József és Benedek, zsákban hoznak meleget. Hovatovább, mindezen állításukat alátámasztandó, még Magyar szólásmondásokban is szerepeltették fenti állításukat. Viszont ezen ígéretük foganatosításától az elmúlt évek során jópár alkalommal az elkövetők elzárkóztak, így az időjárás értelemszerűen nem is fordult jobbra minden esetben – holott minden egyes évben ugyanazt és ugyanakkorra ígérték. Az elkövetők a szerződés szerinti vállalásukat sorozatosan nem teljesítették, sőt, a felelősségre vonás elől is elzárkóztak minden esetben. Mára már az a sajnálatos eset áll fenn, hogy sem az elkövetők, sem jogi képviselőjük nem hajlandók velem sem személyesen, sem telefonon szóba állni.

Szilárd meggyőződésem szerint az elkövetők csalárd magatartásukkal megtévesztették az egész Szépkerek világot, de még engem is, és a cselekmény elkövetése miatt énpéldául kénytelen vagyok még a mai napon is fagyoskodni, de rettenetesen. Túl a fenti károkozáson, a szerződésben bízva, saját vagyonomból vásároltam három darab (azaz 3db) havajmintás fürdőgatyeszt és két darab (azaz 2db) ujjatlan atlétika pollótmelyeket a mai napig nem tudok komfortérzetem csorbítása nélkül szabadon viselni. Ennélfogva érthetőm módon sérelmezem, hogy az említett ruhadarabok ellenértékét bárakármelyik könyvtárban olvasásra tudtam volna fordítani, és ezen tevékenységemet pont nem tudtam megvalósítani.

Az elkövetők szándékos magatartásukkal jogtalan hírnevet szereztek maguknak, evégett engemet és az egész világot tévedésben tartották (ahogyan még ma is) éspéldául én, a cselekmény elkövetésével okozati összefüggésben, a fent nevezett divatos ruhadarabok ellenértékével elég nagy anyagi kárt vagyok kénytelen közvetlenül viselni.

Kérem a tisztelt Nyomozóhatóságot feljelentésem alapos vizsgálatára, az abban foglaltak teljesítésének mielőbbi előmozdítására.

Kérem továbbá nevezett Sándor, József és Benedek nevének felülvizsgálását a melegebb időjárás meghozásának vonatkozásában.

Továbbá javaslattal élek Gedeon, Zalán és Árpád személyek felkérését azügyben, hogy a jövőt tekintve biztosak legyünk a hőmérséklet emelkedésére.

Kelt: Helyben, a mai napon

Tisztelettel: Én (saját magam)